СТАНОВИ

Продажба на станови во Скопје: Тафталиџе, Аеродром, Ценар, Водно. Готови станови и станови во изградба со лист за предбележување признаен од сите деловни банки во Македонија.

Повеќе

ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИ

Продажба и издавање на деловни простории и локали на атрактивни локации низ Скопје. Овде погледнете ја широката понуда на деловен простор  и изберете го седиштето за вашиот бизнис.

Повеќе

МАТЕРИЈАЛИ

Градиме со најквалитетните градежни материјали со најдолги гаранции. Постојано применуваме нови концепти и технологии за изградба на енергетско ефикасни станбени и деловни објекти.

Повеќе

КРЕДИТИРАЊЕ: Предимотните листови на Настел, поради високиот кредибилитет и финансиска стабилност на компанијата  во банкарскиот сектор, се прифаќаат  за хипотека и обезбедување на кредит по најповолни услови и брза процедура со следниве банки: Охридска Банка, Стопанска БанкаКомерцијална БанкаNLB TutunskaSparkasse, Procredit BankHalkBank, Silk Road BankAlphaBank, TTK банка и УНИ банка.  Ви овозможуваме да купувате станови по најповолни услови и цени.

Проекти дел од нашите проекти

Nastel Business Center

Nastel Business Center

станбена зграда

Комплекс Тафталиџе

Комплекс Тафталиџе

станбена зграда

Аеродром 4 Хемиско

Аеродром 4 Хемиско

станбена зграда

Објект ПУИГ

Објект ПУИГ

станбена зграда

Комплекс Панорама

Комплекс Панорама

станбена зграда

Аеродром 3 Воен базен

Аеродром 3 Воен базен

станбена зграда

Објект Вива Водно

Објект Вива Водно

станбена зграда

Објект Козле

Објект Козле

станбена зграда